Pemrograman Pelayan Pada Mesin Kasir KCR-181SW (Optional)

Pemrograman Pelayan Pada Mesin Kasir KCR-181SW (Optional)

Februari 19, 2019 0 By Admin

Ada 100 Pelayan yang dapat deprogram di mesin kasir KCR-181SW ini. Guna pemrograman pelayan adalah untuk mengetahui kinerja pelayan, dan juga bisa digunakan untuk mengetahui pelayan mana yang bertanggung jawab apabila ada pelanggan yang complain tentang pelayanannya.

  1. Tekan [MENU] untuk masuk ke dalam menu utama.
  2. Pilih program kemudian tekan [SUBTOT].
  3. Pilih program PELAYAN kemudian tekan [SUBTOT].
  4. Mesin kasir akan memulai dari Pelayan Nmr1.Tekan [SUBTOT].
  5. Isilah nama pelayan pada input nama, Pada contoh ini adalah E
  6. Tidak ada password untuk pelayan. Jika sudah selesai tekan [SUBTOT].
  7. Mesin akan melanjutkan untuk memasukkan nama pelayan berikutnya.
  8. Bila telah selesai tekan [BAYAR] untuk kembali ke menu sebelumnya.

    

Catatan:

selain untuk memasukkan data pelayan baru, program ini juga dapat digunakan untuk mengubah atau mengedit data pelayan yang telah dimasukkan. Caranya cukup ketik kode pelayan yang akan diubah atau diedit,kemudian rubah namanya.